Benmouiza Khalil 12:31 (il y a 19 minutes) À moi مقال بعنوان:قراءة معاصرة في التوصيف الفيزيولوجي للحروف العربيى عند علماء التجويد دلماجي عبد القادر – University of Laghouat

مقال بعنوان:قراءة معاصرة في التوصيف الفيزيولوجي للحروف العربيى عند علماء التجويد دلماجي عبد القادر